Student Affairs

 

GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

"Orang yang berbahagia itu ialah orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain"


- Abdullah Bin Mas'ud
TUAN HAJI MOHD RIDZUAN B MOKHTI -